081355907996
Database Pendidikan Kabupaten Wajo

Sekolah Semester 2022/2023 Ganjil

No Nama Sekolah NPSN Status Alamat Peserta Didik Rombel Guru Pegawai R. Kelas R. Lab R. Perpus Last Update
1 SD NEGERI 241 UGI 40303430 Kaung 59 6 7 0 6 - 1 10 Jun 2023 13:59:34
2 SD NEGERI 79 MALLUSESALO 40303248 Kae 66 6 6 1 5 - 1 10 Jun 2023 15:02:48
3 SD NEGERI 14 LAPONGKODA 40303314 Jl.Batam No.3 Sengkang 86 6 8 2 5 - - 12 Jun 2023 10:34:56
4 SD NEGERI 18 TEMPE 40303502 Jl. Budi Utomo 120 6 11 1 6 - 1 07 Nov 2022 22:40:11
5 SD NEGERI 205 PAMMANA 40303531 Jalan Poros Bone Maroanging Kelurahan Pammana 86 6 6 1 6 - 1 21 Des 2022 09:29:48
6 SD NEGERI 89 CINA 40303258 Wolongeng Risaliweng Kelurahan Cina Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo 44 6 6 1 6 - 1 10 Jun 2023 14:15:26
7 SDA 8 SABBANG 40303301 Manurungnge 64 6 5 1 3 - - 11 Jun 2023 21:58:16
8 SD NEGERI NO 341 LATTIMU 40303034 Bakke Maccilereng 112 6 9 2 6 - 1 20 Jun 2023 10:26:10
9 SD NEGERI 155 ASSORAJANG 40303512 Mualla 87 6 7 2 6 - 1 23 Des 2022 20:17:09
10 SD NEGERI 209 SALOBULO 40303535 Salobulo 122 6 8 1 7 - 1 15 Jun 2023 10:48:54
11 SD NEGERI 310 ASSORAJANG 40303134 Assorajang 108 6 7 1 6 - 1 10 Jun 2023 13:55:48
12 SD NEGERI 167 TUA 40303521 Dusun Limpua 100 6 8 1 6 - 1 10 Jun 2023 22:27:11
13 SD NEGERI 179 BOTTOBENTENG 40303501 Bottodongga Poros Sengkang - Palopo 101 6 8 2 6 - 1 10 Jun 2023 13:53:53
14 SD NEGERI 229 PARIA 40303449 Jln. Kemakmuran Paria 90 6 8 1 6 - 1 11 Jun 2023 22:58:21
15 SD NEGERI 312 CINNONG TABI 40303136 Mellenge 96 6 6 0 6 - - 10 Jun 2023 14:49:20
16 SD NEGERI 348 LAMIKU 40303041 Lakalompiwi 48 6 7 1 6 - 1 12 Jun 2023 07:52:01
17 SD NEGERI 392 TUA 40303052 Penre 48 6 6 1 3 - 1 11 Jun 2023 14:54:10
18 SD NEGERI 203 LEPPANGENG 40303529 Jl.benteng No.1 Wattang 28 6 3 1 6 - - 05 Des 2022 17:46:15
19 SD NEGERI 278 BELAWA 40303099 Jl.datu Patongai No. 29 B Menge 62 6 9 3 6 - 1 20 Jun 2023 18:39:47
20 SD NEGERI 57 BELAWA 40303225 Jl. Datu Patongai No. 29 A 35 6 6 0 6 - 1 22 Des 2022 08:36:32
21 SD NEGERI 72 SAPPA 40303273 Jl. Tanru Tedong 34 6 3 3 6 - - 10 Jun 2023 13:31:23
22 SD NEGERI 190 BALLERE 40303547 BALLERE 145 6 7 1 6 - 1 19 Feb 2023 00:32:47
23 SD NEGERI 193 LABAWANG 40303550 Labawang 87 6 8 2 6 - 1 12 Jun 2023 17:55:42
24 SD NEGERI 413 PAOJEPE 40303238 Masiae Desa Paojepe 107 6 8 1 6 - - 10 Jun 2023 17:04:39
25 SD NEGERI 414 KEERA 40303239 KEERA 52 6 4 2 6 - 1 23 Des 2022 10:23:31
26 SD NEGERI 418 TELLESANG 40303243 Alelebbae 115 6 8 2 6 - 1 10 Jun 2023 21:15:12
27 SD NEGERI 45 POLEONRO 40303212 Poleonro 105 6 6 3 6 1 1 13 Jun 2023 12:08:30
Jumlah 2.207 162 185 37 155 1 21